Merincassa valmistetaan tikkaita moneen tarkoitukseen.

Tikkaiden käyttäjäryhmiä ovat mm. koti- ja ulkomaiset alukset, telakat, säiliötyömaat, kiinteistöt ja puolustusvoimat.

Tikkaiden köysimateriaaleina käytetään yleensä joko luonnonkuituköyttä, esim. manilla tai keinokuituköyttä kuten polypropeeni tai polyeteeni.Teräsköyttä (vaijeri) käytetään pääosin alumiiniaskelmaisissa tikkaissa.

 Tikasaskelmat ovat kovapuuta.

Teräsköyttä (vaijeri) käytetään pääosin alumiiniaskelmaisissa tikkaissa.

Valmistamme muun muassa seuraavia tikkaita:

Luotsitikkaat

Monet kotimaiset ja ulkomaiset alukset luottavat valmistamiimme luotsitikkaisiin. Teemme luositikkaamme Solas ja SFS 8882 standardien mukaisesti. Tikkaillamme on Suomen Merenkulkulaitoksen hyväksyntä.

Pelastus ja pelastusasematikkaat

Valmistetaan samoin menetelmin ja samoista materiaaleista, kuin luotsitikkaat.

Työtikkaat

Kestävät hyvin työkuormitusta. Askelmina joko pyöreät kapulat tai luotsitikasaskelmat.

Puolatikkaat

Teemme puolatikkaita sekä työtikkaiksi, että esim. yksityistalouksiin hätäpoistumiskäyttöön.

Vaijeritikkaat

Vaijeritikkaissamme on alumiiniset askelmat, joita yhdistävät kestävät teräsköydet (vaijerit).